تردميل يك وسيله ورزشي است كه امكان دويدن را در فضاي بسته فراهم مي‌نمايد. در اين مطلب از به اضافه سلامتي سعي داريم به نكاتي بپردازيم كه لازم است در هنگام خريد تردميل با كاربرد خانگي به آن توجه شود.

سرعت: ميزان سرعت دستگاه تردميل بايد در حد توانايي افرادي باشد كه مي خواهند از آن استفادهخ كنند. اگر فرد مي خواهد از تردميل صرفا براي پياده روي و دويدن آرام استفاده كنند ميزان سرعت ۱۰ كيلومتر كافي مي باشد. سرعت حدود ۱۲ كيلومتر براي افرادي كه توانايي بيشتري دارند اين سرعت براي افرادي مناسب است كه مي تواند مسافت ۳ كيلومتر را در كمتر از ۱۵ دقيقه بدوند يا در تست كوپر (۱۲ دقيقه) ۲۴۰۰ متر بدود. سرعت بيشتز از ۱۲ كيلومتر براي افرادي است كه مي تواند در تست كوپر مسافت بيشتري را بدوند و مناسب ورزشكاران مي باشد.

شيب دستگاه: بر اساس اصل اضافه بار شيب تردميل باعث افزايش شدت تمرينات مي شود. استفاده از شيب دستگاه در هنگام دويدن براي ورزشكاران مناسبتر است و كاربرد اين شيب در هنگام دويدن براي افراد عادي بسيار كم مي باشد و بهتر است اين افراد به جاي اضافه كردن شيب دستگاه، سرعت آنرا افزاフش دهند. در هنگام پياده روي افراد عادي مي توانند از شيب دستگاه استفاده كنند. اما اين شيب براي افرادي كه دچار عوارض و بيماريهاي مزمن زانو (مانند سائيدگي و آرتروز) هستند به هيچ عنوان توصيه نمي شود. علاوه بر اين در افراد سالم هم استفاده از شيب بيشتر از ۹ درجه توصيه نمي شود زيرا افزايش شيب بيشتر از اين ميزان سبب صدمه به اندام هاي تحتاني به خصوص زانو مي شود.

امكانات ديگر: امكانات جانبي كه مورد نياز مي باشد و داراي اهميت بيشتري است شامل:

۱- دكمه يا كمربند محافظ جهت موارد اضطرار يا اورژانس: اكثر تردميل هاي موجود در بازار اين قابليت را دارا مي باشند

۲- حس گر هاي يا كمربند سينه اي براي سنجش ميزان ضربان قلب: توجه داشته باشيد كه يكي از مناسبترين راه هاي سنجش شدت تمرين ميزان ضربان قلب مي باشد.

۳- برنامه هاي تمريني: به نظر مي رسد مناسب است فرد دستگاه را به صورت دستي با راهنمايي يك مربي يا كارشناس تربيت بدني تنظيم كند. اين برنامه ها حالت عمومي دارند و مناسب استفاده در تمامي افراد نمي باشد.ن : هایپرجیم
ت : سه شنبه 24 بهمن 1396